Course Content
Szkolenie BHP
About Lesson
Nowozatrudnione osoby nim zostaną dopuszczone do pracy przez pracodawcę muszą przejść szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.
Exercise Files
Szkolenie Okresowe BHP – prezentacje (1).pdf
Size: 3,80 MB